BMW INDIVIDUAL

BMW 7 Series mới đạt được một tiêu chuẩn hoàn hảo mới. Chúng tôi đã làm lại từng chi tiết, đạt được sức mạnh tổng hợp cuối cùng của sức mạnh, sự thoải mái và thẩm mỹ – bản chất của sự thanh lịch đương đại. Có một cách duy nhất để làm cho nó trở nên tuyệt vời hơn, và đó là cách phù hợp với tính cách của bạn với sự lựa chọn độc quyền về màu sắc và vật liệu từ Bộ sưu tập cá nhân của BMW. Ứng dụng thực tế Augmented BMW là nguồn cảm hứng hoàn hảo, cho phép bạn tạo BMW 7 Series của riêng mình trên màn hình và thậm chí xem các tính năng ở định dạng kích thước cuộc sống – mọi lúc, mọi nơi.

Email 0904.692.589
0904692589